Статистика
Статистика / Дарик Враца
По-малко лекари са работили в област Враца през 2016 година, сравнено с предходната 2015, отчитат от Териториалното статистическо бюро Северозапад. През отчетния период населението в региона е обслужвано от 644 лекари, докато през 2015 г. са били 671.  Намаляват и медицинските сестри – 817 през 2016 към 887 през 2015,  лаборантите – 109/ 113, както и фелдшерите – 98/ 101. При медицинските специалисти по здравни грижи увеличение се наблюдава само в броя на акушерките – 96 през 2016 г. към 80 през 2015 г. Относително стабилен остава броят на зъболекарите в областта – 137 и зъботехниците – 15 бр.

Освен че намалява броят на лекарите се увеличава и средната им възраст. Най-голям се оказва делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 40.4%. Като добавим и тези над 64 години, които са 17.7% става ясно, че във врачанско близо 60 % от докторите са на възраст по-близка до пенсионната.

Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са едва 4.8 %,
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите  - 15.8% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5.9%, „Хирургия“ – 4.8%, „Вътрешни болести“ - 4.6%,  „Акушерство и гинекология“ – 4.3%, „Нервни болести“ – 4% и „Педиатрия“ – 3.8%.
 
           
Осигуреността с общопрактикуващи лекари в област Враца е 6.0 при 6.2 на 10 000 за страната. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.2 на 10 000 души), Сливен (8.0), Добрич и Видин (по 7.1), Стара Загора, Ловеч и Перник (по 7.0). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград и Кърджали (по 4.2 на 10 000 души от населението), и Търговище (4.4).
 
 
Териториално статистическо бюро Северозапад