Кметски екип
Кметски екип / Община Враца
Осем акта за установяване на административно нарушение са съставили служителите от звено „Инспекторат“, към Община Враца, Областният отдел „Автомобилна администрация“ и Районното управление на МВР по време на съвместните проверки за извършване на нерегламентирани превози на пътници,. Акцията се проведе през изминалата седмица заради необходимостта от осъществяването на последващ контрол на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Враца. Цел на проверката бе и установяване на водачи на автомобили, извършващи нерегламентиран превоз на пътници.

Проверени са общо 56 моторни превозни средства и техните водачи. От тях 20 броя автобуси, извършващи специализиран превоз, като са съставени 4 акта. Инспектирани са и 36 таксиметрови автомобили и също са съставени 4 акта.

Констатираните нарушения са: упражняване на превоз на пътници без разрешително, издадено от Община Враца, един от автомобилите не е включен в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрова дейност и е спрян от движение за срок от 6 месеца с принудителни административни мерки, установено е още, че водач не попълва редовно или не попълва точно пътна книжка. При проверката е констатиран и шофьор без задължителното удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил. Сред нарушенията, установени от експертите на трите институции е и таксиметров автомобил, който на предните врати няма трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонния номер на превозвача.

Проверките за извършване на нерегламентиран таксиметров превоз ще продължат през цялата година, обяви кметът на Враца Калин Каменов. „Така изпълняваме ангажимента, който поехме миналата година след приемане на размера на данъка за такситата, така ще въведем справедливост по отношение на тези, които го плащат спрямо тези, които смятат, че ще извършват незаконна дейност на територията на общината“, допълни още Каменов.