Общински съвет Враца
Общински съвет Враца / Дарик - Враца, архив
Общински съвет Враца се очаква да открие процедура по избор на нови съдебни заседатели към Районния съд. Точка за това е включена в дневния ред на редовното заседание на съветниците, което ще се проведе на 25 юни, ог 10 часа.

Действията се предприемат на база писмо от председателя на Окръжен съд Враца Надя Пеловска, в което има предложение да бъде открита такава процедура. Според чл.67 от Закона за съдебната власт съдебни заседатели могат да бъдат лица от 21 до 68-годишна възраст, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани, да не страдат от психични заболявания, да не участват в ръководствата на политически партии.

Съветниците трябва да определят комисията, която да извърши подбора на заседателите. След като бъдат одобрени и положат клетва те ще имат 4-годишен мандат.