ОИЦ 
ОИЦ  / Дарик нюз, архив
Информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. организира утре екипът на ОИЦ Видин. Срещата ще е от 10,30 до 12,00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 във Видин.  

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Такава среща ще бъде проведена на 23 юли и във Враца. Тя започва в 14:00 часа в заседателната зала ет. 2 на Община Враца.