Има нов размер на здравните вноски
Има нов размер на здравните вноски / Дарик - архив

От началото на 2017 г. трайно безработните, които сами внасят здравните си осигуровки, вече дължат по 18,40 лв. на месец. Причината за това увеличение е влизането в сила от началото на годината на по-висок минимален осигурителен доход в размер на 460 лв. Според Закона за здравно осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват минимум на половината от минималния месечен осигурителен доход, т. е. върху 230 лв. за 2017 г.

Срокът за внасяне на здравните осигуровки е до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Така за януари 2017 г. крайният срок е 25 февруари. Здравната вноска за декември, която се плаща до 25 януари, е в стария  размер – 16,80 лв.

От НАП Монтана напомнят, че преди да платят дължимите си вноски гражданите трябва да са подали Декларация образец № 7, а, ако имат по-стари задължения, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите задължения.

От приходната агенция припомня също, че здравноосигурителният статус не прекъсва, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Здравните права се възстановяват при условие, че се платят всички дължими вноски за последните 5 г. /60 месеца/.