Дават над 66 000 лева за малки граждански проекти
Дават над 66 000 лева за малки граждански проекти / Дарик Враца

24 са одобрените за финансиране проекти по Програма „Малки граждански инициативи 2013" на Общински съвет-Враца, а реализацията им ще бъде обезпечена със сумата от 66 307,38 лв. Утвърждаването ще стане на редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе на 25 юни, от 10.00 часа.

10 от проектите са внесени от села в община Враца, 3 са от жк „Дъбника", 2 от жк „Сениче", 1 от кв. Медковец, 1 от жк „Младост" и 7 от Централна градска част.

Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество е приела, оценила и извършила подбор на постъпилите в срок 57 проектни предложения.

На етап „Оценка на административното съответствие" комисията е отхвърлила 9 проектни предложения, неотговарящи на изискванията в т.ІІІ от Правилата за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2013".

На етап „Оценка на техническото съответствие" комисията е оценила допуснатите 48 проекта и ги е класирала в низходящ ред. Работната група предлага за финансиране проектните предложения, получили средна оценка над 70 точки. Пълният списък на одобрените проекти може да бъде видян на официалния сайт на Община Враца в секция „Общински съвет".