Да не забравяме възрастните хора!
Да не забравяме възрастните хора! / netinfo

Пенсионери ще се включват в обсъждането и решаването на проблеми на хората от третата възраст. Това ще стане чрез проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”.

Проектът е част от програма „Домашни грижи”, осъществяван от областната структура на БЧК Враца, с финансовата подкрепа на Швейцарския Червен кръст. В целевата група са включени 20 пенсионери от град Мездра, с.Зверино и с.Боденец. С този проект се цели преодоляването на самотата на възрастните хора, създаването на механизми за ресоциализацията им в обществото и повишаване ангажираността на самото общество по техните проблеми, коментираха от БЧК.

1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора.