Бюро по труда - Враца с две нови програми за заетост
Бюро по труда - Враца с две нови програми за заетост / Иван Стрижлев, Дарик Враца

Обучение по Програма "Нова заетост"  започна Бюро по труда  - Враца на 25 младежи до 29 години, съобщи директорът  Маргарита Ангелова. Обучението ще се проведе от 3 до 28 май и включва мотивационно обучение и професионална квалификация. 30% от младежите ще бъдат заети основно в сферата на търговията.

Две групи затворници започнаха обучение по друга програма. 12- за озеленители, а другата група от 24 човека ще се квалифицира в умения за интеграция на пазара на труда. Двете програми са по проект "Ресоциализиция на лишените от свобода".