Близо 14 хил. човека от врачанско ще получат хранителни продукти
Близо 14 хил. човека от врачанско ще получат хранителни продукти / Дарик - архив

От началото на следващата седмица във врачанско започва раздаването на социална помощ по програма за предоставяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби. Програмата е национална и обхваща 331 000 лица в неравностойно положение в цялата страна, съобщиха от БЧК Враца.

В област Враца ще бъдат подпомогнати 13 814 човека, както следва по общини: Борован - 730; Бяла Слатина - 2 747; Враца – 3 257; Козлодуй -1 304; Криводол - 1 009; Мездра - 1 252; Мизия - 829; Оряхово - 1 209; Роман - 733; Хайредин -744.

Програмата ще се реализира в два транша. При изпълнението на първия транш, социално слабите лица ще получат: ориз – 3 кг, брашно – 4 кг, захар - 5 кг, олио - 5 л, зрял фасул – 1 кг, леща – 2 кг, конфитюр – 2 кг, пчелен мед – 1,5 кг, вафли – 0,900 кг, картофено пюре – 0,750 кг.

Списъците са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и са предоставени на Български Червен кръст чрез Разплащателната агенция. В тях са включени следните групи лица:

1. Лицата, получавали енергийни помощи 2012/2013;

2. Лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, чиито доход не надвишава официално определената линия за бедност за съответната година;

3. Майки и/или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година;

4. Правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане дете с увреждания;

5. Семействата, получавали през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година;

6. Лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент” по Националната програма „ Асистенти на хора с увреждания”;

7. Лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ по чл.16 от Правилника за прилагане на ЗСП;

8. Ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чиито доход не надвишава официално определената линия за бедност за съответната година.

Помощта за град Враца ще бъде раздавана в два пункта – в сградата на БЧК Враца - на ул.”Полк.Кетхудов” 44 за живеещите в жк „Младост” и цялата градска част. За живеещите в комплексите „Дъбника”, „Сениче” и „Металург”, помощта ще се предоставя от областния склад по програмата, намиращ  се в складовата база на ОКС, на ул.”Драган Цанков” №6 /срещу сградата на ВиК/.

Получаването на продуктите ще става лично срещу представяне на лична карта или чрез нотариално заверено пълномощно.

 

Раздаването на продуктите през първия транш ще продължи от 7 до 31 октомври.