бежанци мигранти
бежанци мигранти / Gulliver/Getty Images
Бежанците вече ще имат право да кандидатстват за настаняване в общински жилища под наем и да ги закупуват след години, както и да бъдат настанявани в жилища от фонд "Резервен". Това реши на свое заседание общинският съвет в Лом с приетите промени на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Това съобщава в. “Лом прес”. Досега такова право имаха само български граждани. Измененията на общинската наредба са след указания на Окръжна прокуратура - Монтана за привеждането й в съответствие с изискванията на нормативните актове от по-висша степен.
 
Според изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на наредбата е бил качен на сайта на Общината за обсъждане, но в законоустановения срок не са постъпили становища и предложения. От сега нататък, наред с българските граждани, Общината ще трябва да решава жилищните нужди и на чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, всички, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденците, ползващи се от временна закрила и тези, за които това е предвидено в международен договор, по който България е страна и техните семейства.

С направените изменения в наредбата се отнеха правата на кметове, заместник кметове и кметски наместници да ползват общински жилища по време на мандата, при условие че нямат собствено жилище в населеното място, където е местоработата им. Към началото на настоящата година общинския жилищен фонд е от 160 апартамента и къщи. Като крайно нуждаещи се са регистрирани 125 човека, разпределени в четири групи. Списъците се актуализират на всеки пет години, а от февруари започва новата актуализация, съобщиха от Общината.
 
в. Лом прес