Пороен дъжд се изля над Северозапада.
Пороен дъжд се изля над Северозапада. / netinfo
Във връзка с прогнозата за влошаване на метеорологичната обстановка в страната и на основание писмо на Министъра на вътрешните работи, областният управител на област Враца Малина Николова издаде Заповед за предприемане на допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от наводнения на територията на общините от областта. На кметовете на общини е наредено да създадат организация за наблюдение на критичните места по речните корита и язовирите общинска собственост, да се уточни и да се приведе в готовност техниката за провеждане на неотложните аварийно-възстановителни работи, да бъде следена информацията на сайта на НИМХ – БАН за падналите количества валежи и прогнозните такива и при необходимост да бъде създадена организация за въвеждане на общинските планове за защита при бедствия в частта „Действия при наводнения“.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за днес, 03.07.2017 г., е обявен „Оранжев код“ за Северозападна и Северна България, където се очакват значителни валежи от дъжд, силна гръмотевична активност и градушка, с вероятност за повишаване на речните нива и внезапни наводнения.

С оглед на предприемане на превантивни действия, вчера заседава Областния щаб за защита при бедствия, където бяха набелязани мерки и създадена организация за незабавна реакция и информираност на гражданите при евентуални природни бедствия.

Към 12.00 ч. на 3 юли 2017 г., Областният съвет за сигурност обобщи подадената до момента информация. Докладваните водни нива на територията на областта са ниски и няма опасност от разливи на реки. Язовирите в областта разполагат със свободен обем за поемане на допълнителни водни количества. По информация на оперативните дежурни по общини, най-обилни количества дъжд за изминалото денонощие са паднали в Мездра - 91 л/кв.м, Бяла Слатина – 79 л/кв.м, гр. Враца – 72 л/кв.м и Борован - 63 л/кв.м. През нощта са постъпили сигнали и за паднала градушка на територията на общините Роман, Бяла Слатина, Враца и Мездра.

Екипи на Областно пътно управление-Враца провеждат отводнителни процедури и премахват кални маси по пътя преди ферибота на Оряхово, на Люти дол, между селата Враняк и Габаре, и отстраняват паднали клони и дървета в община Криводол.

Няма данни за затворени пътища или проблеми по пътната и железопътната инфраструктура.

През изминалото денонощие са получени сигнали за прекъсване на електроснабдяването в 13 населени места от областта. Възстановено е елекроподаването в селата Брусен, Царевец, Старо село, Дърманци, Лик и Ослен Криводол, община Мездра, както и в населените места на община Враца - Баница, Горно Пещене, Косталево, Тишевица и Вировско. Изцяло е възстановено електроснабдяването на територията на градовете Оряхово и Криводол. Шест улици в град Роман са с прекъснато електроснабдяване, екипи на ЧЕЗ работят по отстраняване на авариите.

Областният съвет за сигурност извършва денонощен обмен на информация с общинските съвети за сигурност и наблюдава обстановката на територията на областта.