/ Община Велико Търново
Не се планира увеличаване на имуществените данъци, местни такси и цени на услуги във Велико Търново през 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Защо вдигат местните данъци и такси? (ВИДЕО)

Мярката се подкрепя и от бюджетната прогноза, която бе гласувана на днешното заседание на Великотърновски общински съвет. Акцент в данъчната и финансовата политика на Общината, както досега, е увеличаването на събираемостта, разширяване на облагаемата база чрез въвеждане на нови обекти в експлоатация, както и оптимизиране на разходите. Резултатите и анализите показват, че за осем години ръстът на местните приходи е с около 40%.

Като се изключи промяната на данъка за МПС, която бе следствие от изменение на законодателната уредба, ставките на данък сгради и такса смет не са променяни за целия този период. Нещо повече - през 2012 година бе намалена ставката на налога за битови отпадъци за бизнеса.

Заради увеличаването на разходите за чистота и зимна поддръжка и с цел запазване на нивата на ставките за такса смет, предложено е премахване на 10-процентната отстъпка за пълното ѝ издължаване в срок до 30 април на съответната година.

Това е мярка за увеличаване на приходите, които да се реинвестират в дейностите по чистотата. Самата отстъпка е въведена преди години, при други условия и генериране на остатък от приходите.

Борисов от Солун: Не пипаме данъци (ВИДЕО)

Много са факторите, влияещи върху значимото увеличение на разходите за чистота. Само ръстът на МРЗ за тези осем години е близо три пъти. Поскъпват също консумативи и части.

Почистването и осигуряването на отличния вид на обновените градски паркове и градска среда, нарастващите разходи за управление на отпадъците и за въвеждането на нови методи и технологии за сепариране и компостиране също са сред факторите за повишаването на издръжката за функция чистота.

Премахването на 10% отстъпка за такса смет е средство тези разходи да бъдат частично компенсирани. Финансовите анализи сочат, че отстъпката е ползвана от 50% от притежателите на партиди. Паричната й равностойност за гражданите е била средно 4,32 лева на партида.

Горанов: Местните данъци в България са изключително ниски (ВИДЕО)

Предвидено е запазване на облекченията за учебни институции, както и за заявяване на индивидуален съд за смет - контейнер тип бобър. Запазването на ставките на имуществените данъци, местни такси и цени на услуги през 2020 година ще позволи спокойно планиране на инвестиции и разходи както от страна на гражданите, така и от страна на бизнеса.