/ iStock/Getty Images
Плавно увеличение на таксата за битови отпадъци ще има във Велико Търново от 2022-а година. Предложението на администрацията беше прието на заседание на Общинския съвет днес.

Повишението е с 0,4 промила - от 1,3 на 1,7 промила за Велико Търново и населените места. Ако домакинствата въведат разделно събиране на отпадъци ще има облекчения, каза при представянето на предложението за увеличение на таксата за битови отпадъци кметът Даниел Панов.

Той подчерта, че ставките не са променяни от 10 години, но междувременно поне три пъти се е увеличил размерът на минималната работна заплата, а за следващата година се очакват и по-големи разходи във връзка с повишението на електроенергията, горивата и водата, което налага увеличението.

За да се гарантира по-добро качество на услугите, свързани със сметосъбирането в общината, през първите седмици на следващата година ще бъде въведена смарт-система за събиране на отпадъците в цветните контейнери за разделно събиране на сметта.

Върху контейнерите ще бъдат поставени датчици, които ще следят в реално време степента на запълване на контейнерите.

Софтуер ще изчислява най-оптималните маршрути за движение на сметосъбиращите камиони. Предвидената икономия от транспортни разходи може да достигне до 40 процента, а след анализ на резултатите смарт-системата ще обхване и съдовете за битови отпадъци, като 600 нови контейнери вече са доставени, посочи Панов.

Гражданите, които предават разделно събрани отпадъци ще ползват отстъпка от таксата. Всяко домакинство ще получи магнитна карта, на която ще се начисляват предадените количества както на площадката в кв. "Дълга Лъка", така и в мобилните пунктове в кварталите.

Даниел Панов подчерта, че се предвижда по-строг контрол и санкции за замърсяване около контейнерите за битова смет. Отговорността за почистването около съдовете е на фирмата по сметосъбирането, но глоби ще има и за нарушителите, които изхвърлят боклук по нерегламентиран начин.

Изграждане на нова специализирана площадка за строителни отпадъци също е заложено в планираните от Община Велико Търново дейности за подобряване на услугите по чистота, посочи Панов в рамките на дискусията в Общинския съвет.
БТА