Трудовоправната култура най-ниска в Североизточна България
Трудовоправната култура най-ниска в Североизточна България / DarikNews
Трудово-правната култура най-ниска в Североизточна България
36150
Трудово-правната култура най-ниска в Североизточна България
  • Трудово-правната култура най-ниска в Североизточна България

83,5% са наетите по трудов договор работници и служители в Североизточна България. Останалият дял се пада на хората, които работят на граждански договор или без документ за трудови правоотношения, показва изследване на Българската търговско-промишлена палата, направено сред фирми, членуващи в палатата.

Североизточна България е районът с най-нисък дял на трудови договори, сочат резултатите от проучването за степента на информираност на работодатели и служители по отношение на трудовоправните и осигурителни отношения. Най-висок ръст по този показател е отчетен в Северозападна България, където на трудов договор са наети близо 98% от работниците и служителите.

Изследването е направено в рамките на проект за повишаване на обществената нетърпимост към проявленията на неформалната икономика, разработен съвместно от Българската търговско-промишлена палата и КТ "Подкрепа". Дейностите по проекта, който ще продължи до края на 2013 г., са получили финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", обясни Беата Папазова, ръководител на проекта и експерт към БТПП.

Проучването бе представено във Велико Търново като най-мащабното до сега изследване, правено у нас в тази област. Обработени са 6 337 анкетни карти сред работодатели и наети лица в 28-те области на страната. Обхванати са фирми от 10 икономически отрасъла.

Във Великотърновска област трима анкетьори от търговско-промишлената палата са посетили над 120 фирми. В тях няма наети лица без трудови договори, посочва изследването за нашия регион. 97% от анкетираните служители са обяснили, че имат длъжностна характеристика, 73% са запознати с възможностите за синдикална защита. 54% от работниците посочват, че получават възнагражденията си на осигурителния праг.

Най-зле информирани по отношение на трудовоправните и осигурителни отношения са работещите в Североизточна България, уточни Беата Папазова.

Чуйте още в звуковия файл.