/ ОД на МВР-Велико Търново
Във връзка с членството ни в европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" - TISPOL, страната ни е поела ангажимент за участие в организирани от нея инициативи.

Полицията установи 3574 нарушения за скорост по време на едноседмичната акция

Полицейската операция „24 часа контрол над водачите, използващи места за спиране, предназначени за лица с трайни увреждания (инвалиди)“ освен възпитателен има и превантивен ефект.

До края на седмицата ще има засилени проверки за скорост

Акцията ще се проведе във времето от 06:00 часа на 3 декември до 06:00 часа на 4 декември, като акцентът ще е върху районите на определените за това места, като паркинги, обществени сгради, търговски обекти, пазари и други предназначени за паркиране и престой на лица с трайни увреждания.

Идеята е да се обхванат максимален брой места за проверки, с цел недопускане на извършване на нарушения.