Програмното бюджениране влиза в община Велико Търново
Програмното бюджениране влиза в община Велико Търново / netinfo
Община Велико Търново e пилотна община по проект на програма ФАР “Подкрепа за подобряване на бюджетния процес в България”. Проектът се реализира между Холандското правителство и министерството на финансите.
Община Велико Търново ще работи по 8 програми за програмно бюджетиране - обща администрация, икономически дейности, контролна дейност, образование, култура, социални дейности, екология и управление на територията.
„Всеки, който чуе думата бюджет мисли, че става дума просто за финансиране. Програмното бюджетиране е нещо повече - това е различен поглед върху бюджета”, коментира Хенри Шреуърс – международен консултант по местни финанси. Повече чуйте в прикачения файл.

Паралелно със съществуващия вече бюджет, община Велико Търново ще създаде модел за програмно бюджетиране. След финала на проекта през септември, той ще бъде внесен за одобрение от кмета и от общинския съвет на Старата столица.