Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици
Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици / Sofia Photo Agency
Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици
37422
Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици
Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици
  • Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици
  • Професиите брокер, еколог и интернет-организатор в съревнование за ученици

Шест професионални гимназии във Великотърновска област ще предлагат обучение в няколко нови професии и специалности, заложени в държавния план-прием за следващата учебна година. Професия „брокер" в специалността „Недвижими имоти" предлага на кандидатстващите след 7 клас Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Велико Търново.

Професията „икономист" в специалност „Икономика и мениджмънт" предлагат две училище - горнооряховската Професионална гимназия по лека промишленост и икономика и Професионалната гимназия по аграрни технологии в Павликени. От ръководството на павликенската гимназия са заявили обучение за още една нова професия - „еколог", която ще се изучава в специалност "Екология и опазване на околната среда".

„Възобновяеми енергийни източници" е друго ново направление в професионалното образование, което от следващата година ще се бори за прием на ученици в Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Ломоносов" в Горна Оряховица. Професията, която ще получават децата по тази специалност, е „техник на енергийни съоръжения и инсталации".

Държавната търговска гимназия в Свищов е заявила професията „организатор-интернет", която ще се изучава в специалност „Електронна търговия".

Нова професия „моделиер-технолог" предлага и свищовската Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, където е заявена специалността „Конструиране, моделиране и технология на облеклото от текстил".

В държавния план прием за учебната 2011/ 2012 г. няма заявено професионално обучение по приложни изкуства и занаяти, химични продукти и технологии, ветеринарна медицина, здравеопазване и социални дейности, съобщи началникът на Регионалния инспекторат по образованието Розалия Личева.

Чуйте повече в звуковия файл.

Като пропуски и слаби страни Розалия Личева посочи, че се осъществява прием по традиционни професии, съобразно назначените учители, предлагат се професии с атрактивни наименования, но без възможности за реализация. Наблюдава се и отлив от професии, необходими на пазара на труда.