Приемат молби за безплатни винетки на хора с увреждания
Приемат молби за безплатни винетки на хора с увреждания / DarikNews.bg, архив

Продължава приемът на молби от хора с увреждания за получаване на безплатни винетни стикери от Дирекция "Социално подпомагане" на територията на Великотърновска област. Старите винетки, предоставени миналата година, важат до края на януари 2014 г.

Освободени от заплащане на винетни такси при използване на републикански пътища са лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид степен на увреждане и лица. От облекчението се възползват и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Приемането на заявления, което започна от 1 декември, ще продължи до края на 2014 година. Документите се подават в районните служби за "Социално подпомагане" по местоживеене, а кандидатите трябва задължително да представят удостоверение за ТЕЛК, лична карта и удостоверение за родствени връзки, ако автомобилът не е на името на инвалида.

Ако колата е на името на дете, трябва да се представи копие от акта за раждане. А ако детето е ученик и е над 18 години към документите се прилага служебна бележка от училището, че посещава редовно учебното заведение. Трябва да се представи и свидетелството за регистрация на автомобила и документ за сключена едногодишна застраховка “Гражданска отговорност”. Ако автомобилът е съпружеска собственост, ще е необходимо и свидетелството за сключен брак. Когато молбата се подава от друго лице, задължително се представя пълномощно.

През 2013 г. във Великотърновска област са отпуснати 4341 едногодишни винетки, с 487 повече от предходната година. Откази са направени на 19 заявления.