/ DarikNews.bg, архив
Няма българска община, която не е изпълнила проект с европейско финансиране. Това каза кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ инж. Даниел Панов по време на заседанието на генералните секретари и директори на асоциациите-членки на Съвета на Европейските общини и региони, което се проведе днес във Велико Търново.

Градоначалникът уточни, че всички български общини високо ценят, подкрепят и се гордеят със Националното сдружение на общините на Република България. "Току-що приключихме вътрешното проучване за удовлетвореността на нашите членове от дейността на Сдружението.

Изключително сме окуражени и мотивирани от резултатите, които еднозначно показват, че трябва да продължим с работата за реална финансова децентрализация и укрепване на местното самоуправление в България.

Тази висока оценка дължим и на експертния екип на Сдружението, на техния труд и ежедневни усилия на дългогодишния ни директор Грета Чавдарова и на успешния старт на новия ни директор Силвия Георгиева", поясни Панов.

По думите му, българските общини са започнали с подготовката за Председателството още в края на 2016 година. "Проучихме опита на част от Вашите асоциации, на колегите от Естония, Литва, Латвия, Австрия и други.

Тук е мястото да Ви благодаря от мое име и от името на НСОРБ за споделените практики, особено на колегите от Австрийската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз, с които много ефективно си сътрудничим.

Цялата тази информация бе споделена с общините. По решение на най-висшия ни форум - Общото ни събрание, подготовката за Председателството стана част от важните за нас дейности в Годишната ни програма за 2017 година. Всеки месец по наша инициатива организирахме поне по две международни срещи на експертно или политическо равнище - в София, в Брюксел или и на двете места.

Сформирахме дълга листа от събития в рамките на Председателството за местните и регионалните власти. Впоследствие се оказа, че ще реализираме по-къса листа от прояви, за които имаме административен капацитет и достатъчно финансиране", заяви Даниел Панов.

Кметът сподели, че след броени дни българска делегация заминава за Общото събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, което ще се проведе в Словения.

На него кметовете ще приемат политическа позиция по Стратегията на Европейската комисия за разширяването на Евросъюза и още по-интензивно ще подкрепят европейската интеграция на Западните Балкани.

По думите на Панов, в изпълнението на другия ни национален приоритет, свързан със сигурността и стабилността, България ще се включи в рамките на законовите си компетенции. "Осигуряваме, и чрез собствените си бюджети, основни услуги за настанените в бежанските центрове.

Учим се от опита на вашите асоциации, имаме успешни практики по включване в образование, заетост и интеграция на мигрантите. Много успешно и при пълно единодействие с правителството работим и по темата за цифровата икономика, която е приоритет на Естония, България и Австрия. Постепенно премахваме процедури, които се осъществяват на хартия.

Почти две трети от общините ни вече са част от електронния обмен на документи между публичните администрации. На местно ниво постоянно подобряваме и качеството, и бързината на традиционните ни административни услуги", заяви градоначалникът.

Даинел Панов бе категоричен, че за да се подобри конкурентноспособността на нашите общинските предприятия, фирми и дружества, е създаден нарочен форум за обмен на опит между тях. По думите му, най-важният за приоритет за общините е бъдещето на Кохезионната политика. 

"Темата свързваме с икономическия растеж и социалното сближаване, с бъдещето на Европа и младите хора. На тази политика разчитаме всички ние, защото тя оставя следа във всеки град и село, като подобрява условията за живот и работа на европейските граждани", категоричен бе Панов и допълни, че през периода 2007-2013 година много мотивирано и отговорно българските общини са използвали средствата от Европейските фондове. 

Градоначалникът припомни, че през октомври 2017 г., в рамките на Годишната среща на местните власти, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружението, е подписал традиционното споразумение за сътрудничество с Министерския съвет на Република България.

Един от приоритетите е съвместното разработване с правителството на стратегическите документи за следващия програмен период на Европейския съюз след 2020 г. "Паралелно с това участваме в подготовка на национална позиция по бъдещето на Кохезионната политика.

Сдружението ни, както и отделни български общини са част от поддръжниците на Кохезионния алианс, който ние широко промотираме. Всички декларации на Съвета на европейските общини и региони относно бъдещето на Европа, за бъдещето на Кохезионната политика, за Многогодишната финансова рамка след 2020 година, са преведени от Сдружението ни на български език.

Същите са на интернет страницата ни, изпратени са с нарочни писма до кметовете на общините, до министерствата и до народните ни представители членове на Комисията по контрол на европейските фондове.

Тези позиции, подкрепени със съответните аргументи, широко използваме при нашите участия в рамките на Председателството, при международни срещи", заяви кметът и обясни, че наскоро тези позиции са били  представени пред вицепремиера и ключови министри, както и пред членове на Европейския парламент.

"Обсъдихме и предложението на Европейската комисия за новата и модернизираната Многогодишна финансова рамка на Съюза след 2020 г. Тревожни са предложенията й по отношение на двете най-важни за нас политики - Кохезионната и Общата селскостопанска, тъй като Комисията не дискутира увеличаване на бюджета им, въпреки че е наясно със становищата ни. 

Не може за двете най-важни политики най-оптимистичните сценарии да включват запазването на настоящия им дял на подкрепа, но при нови правила, включително промяна на интензитета на подпомагане - т.е. увеличаване на размера на собственото ни финансиране. Неприемливо е и да се предлагат варианти, в които част от колегите от другите страни няма да получават финансиране.

Недопустимо е да се казва, че финансирането от Кохезията за някои от нас е свързано с решения, които трябва да се вземат на национално равнище. Кохезията е най-видимата европейска политика, от която се ползват всички европейски граждани и поради това консенсусни решения трябва да търсим на ниво Европейски съюз", заяви кметът.

В заключение Панов благодари на Съвета на европейските общини и региони за координацията и за изготвените аргументирани и силни ключови послания за бъдещото на Европа, както и за Кохезионната политика и на Многогодишната финансова рамка.