/ Община Свищов
От всички общини, попадащи в обхвата на Дунавския трансграничен регион от териториите на Р. България и Р. Румъния, Община Свищов е избрана да бъде домакин на значимо престижно събитие.

Община Свищов реализира проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Събитието се организира от Съвместния технически Секретариат на Програмата INTERREG V-A Румъния - България и ще се проведе на 08-ми юли. Това домакинство е в резултат на успешното изпълнение на дейностите по проект: ROBG-174, „Вашето здраве има значение! Модернизация на болниците в градовете Зимнич и Свищов“, с водещ бенефициент Кметство Зимнич в партньорство с Община Свищов - бенефициент 2.

Министърът на културата Боил Банов се запозна отблизо с културното наследство на Свищов и даде старт на инвестиции за 2.8 млн. лв.

Предстоящото събитие ще бъде фокусирано към популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности. Припомняме, че цитирания по-горе проект с общ бюджет: 1 475 894, 96 евро беше финансиран в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния - България, а основните дейности включваха:

- Ремонт и обновяване на помещения в МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Компютърен томограф и обзавеждане към него; 
-  Доставка на напълно оборудван „Реанимобил“ (Линейка тип „С“) – лекотоварен автомобил за спешна медицинска помощ.


По време на събитието ще бъде представена и презентация съдържаща информация за Програмата, в т.ч и за проекта, който беше изпълнен в партньорство с кметство Зимнич.

Презентацията ще бъде последвана от пресконференция и посещения на четирите обекта, финансирани по програмата за Трансгранично сътрудничество, а именно МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД-Свищов, за да бъде представено оборудването, закупено в рамките на проекта, Културният център в с. Царевец, реализиращ се по проект „Традиция и танц - мост над река Дунав“,

Кметът на Свищов бе удостоен с почетна грамота от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“

Кризисният център в с. Овча Могила, изпълняван по проект „Единни стандарти, засилена координация - обща сигурност“ и предстоящият проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към ТЕН-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“, осигуряващ изцяло рехабилитирана пътна артерия между селата Драгомирово и Овча Могила в община Свищов.