Обявени са свободни войнишки длъжности за Военноморските сили
Обявени са свободни войнишки длъжности за Военноморските сили

Със заповед № ОХ-253/ 11 март на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

„Бъди войник” в Хасково

Срокът за подаване на документи е до 25 април във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефони: 062/ 62-04-00; 0882/ 552-013; 0618/ 6-09-95 или 0887/ 882-373.