/ / iStock/Getty Images
По време на проведената на 2 и 3 октомври 2019 г. кампания за събиране на опасни битови отпадъци гражданите на Велико Търново събраха и предадоха в двата мобилни пункта 1188 кг битови отпадъци, които ще бъдат обезопасени и рециклирани.

За пореден път гражданите на Старата столица проявиха активност и висока гражданска и екологична отговорност, предавайки съхранявани от тях в домакинствата опасни битови отпадъци.

Този акт на загриженост за опазване и съхраняване на чиста и безопасна жизнена и градска среда изключително позитивно подпомага устойчивата политика на Община Велико Търново не само в отговорно гражданско поведение на възрастните, но и възпитаване на децата и младите хора към такова поведение за да запазим чист и красив нашият прекрасен град и в бъдеще.

В продължение на двата дни на кампанията в двата мобилни пункта на компанията партньор „Балбок инженеринг“ бяха предадени 218,4 кг опасни отпадъци от домакинствата (замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, луминисцентни тръби, киселини и бои); 740 кг излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 8 кг негодни за употреба батерии и акумулатори; 220 кг излезли от употреба гуми.