/ БГНЕС
Днес на посещение в Елена, по покана на кмета инж. Дилян Млъзев, бе образователният министър Красимир Вълчев.

Цветан Цветанов: Инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещето

В 9.30 часа министър Вълчев и областният управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова посетиха ОУ „Отец Паисий“ в с. Майско. От месец юли 2018 г. училището в най-голямото село на общината е преобразувано от основно в обединено и от учебната 2019/2020 г. ще започне изпълнение на план-прием в осми клас.

Министър Вълчев посети училището в с. Майско
netinfo

Обучението в първи гимназиален етап налага разширяване на училището с нови класни стаи, кабинет за професионална подготовка, физкултурен салон и подмяна на отоплението на сградата в съответствие с новите екологични стандарти и изисквания.

След като разгледаха учебната база и се запознаха с проектите, по които се работи, бяха обсъдени потребностите и възможностите за разширяване на материалната база на училището. Министър Вълчев бе запознат с хода на проектирането, което община Елена възложи в края на 2018 г., няколко месеца след преобразуване на школото в обединено. От учебната 2019/2020 г. в него ще започне изпълнение на план-прием в осми клас и то трябва да има готовност да посрещне учениците.

Идейният проект включва пристрояване на едноетажен корпус с три класни стаи, два кабинета, спомагателни помещения и физкултурен салон със съблекални, подмяна на отоплението на сградата, отговарящо на съвременните изисквания и стандарти. Техническият проект ще бъде готов в близките два месеца. Изграждането може да стане на два етапа, като най-необходими са класните стаи. Не по-малко важно е изграждането на физкултурен салон, какъвто в училището няма. Министърът уточни, че близо 600 училища в страната не разполагат с физкултурни салони и са приоритет за образователното министерство и правителството.

В момента в ОУ „Отец Паисий“ в Майско се обучават 135 деца от първи до седми клас и 13 деца са в подготвителната група на училището, като за всички тях българският език не е майчин. Повечето са отглеждани от баби, дядовци и близки, тъй като родителите им работят в чужбина. Има семейства, които пътуват с децата си по няколко месеца в годината в чужбина, други пък според възможностите за сезонна работа  се местят из страната. Децата не се записват в детска градина или училище на нито едно от местата, където пребивават и за да не отпаднат, се разчита главно на учителите.

Този и други проблеми бяха обсъдени и по време на срещата на министър Вълчев с директорите на учебните заведения в община Елена, които споделиха и добрите практики в обучението и работата с децата. В срещата участваха и представители на двата учителски синдиката, учители, ученици. Министърът остана приятно изненадан от подаръците, изработени от възпитаниците на най-малкото и най-голямото училище в общината. Децата от школото в Беброво направиха огромна мартеница, а учениците от СУ „Иван Момчилов“ -  макет на еленската Даскалоливница, първият педагогически институт през Възраждането за учители и будители на народа.

Министър Красимир Вълчев: Ранните бракове са водеща причина за отпадането на деца от училище

Министър Вълчев бе запознат на място с условията за обучение на децата от селото, повечето с малцинствен произход. Училището е пример за добра практика на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Министърът на образованието и науката оцени като стъпка в правилната посока основното училище в еленското село Майско да стане обединено и изрази подкрепа за разширяване базата на школото, за да остават и учат децата в него.

Бяха обсъдени възможностите за разширяване и подобряване на материалната база на обединеното училище в Майско, с оглед постигането на адекватни условия, осигуряващи обучението след седми клас. В 11.00 часа министър Красимир Вълчев бе на работна среща в Елена с директорите на училищата и на детските градини в общината, с участието на общинското ръководство, началника на РУО-Велико Търново инж. Розалия Личева и представители на двата учителски синдиката. На срещата с учителите министърът посочи, че сега дейността на екипите трябва да бъде насочена към осигуряване на ежедневната посещаемост и приобщаването на децата и учениците в класните стаи.