/ darikradio.bg
На 25 юни министърът на културата Боил Банов ще посети Свищов по покана на кмета на града Генчо Генчев.

Започна ремонт и облагородяване на двора в свищовския манастир „Св. Св. Петър и Павел“ (СНИМКИ)

Срещата е инициирана по повод археологическите проучвания в местността „Калето“, проведени в продължение на месец, под ръководството на проф. Николай Овчаров в крайдунавския град.

Община Свищов

Министърът на културата е изявил желание да посети архитектурния резерват „Нове“, край Свищов, както и къщата музей „Алеко Константинов“, за която Общината е входирала пороектно предложение, с което да бъдат осигурени средства за ремонт на културно-историческата забележителност, която е един от 100-те национални туристически обекта на България.

Приключиха разкопките на крепостта Калето в Свищов

По време на посещението си в Свищов, министър Банов ще даде старт на дейностите по Проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“.

Проф. Николай Овчаров започва археологическо проучване на средновековната крепост „Калето“ в Свищов

Проектното предложение е включено в Инвестиционната програма на Община Свищов и е на обща стойност 2 766 728,99 лева. Проектът е инвестиция в устойчивото развитие на културната инфраструктура на три от читалищата на територията на Община Свищов - НЧ „Светлина - Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие - 1907“, с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов - 1903“, с. Ореш.

Открити са първите уникални артефакти в средновековната крепост Калето в Свищов (СНИМКИ)

Той предвижда подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в трите населените места на община Свищов, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по-добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до тях за хората в неравностойно положение.
 

В края на своята визита министърът ще посети село Царевец, където са на финален етап дейностите по изграждане на културен център, който се реализира по проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Основната цел е съхраняване на традициите и развиване на културния потенциал на народите от двете страни на река Дунав и трети страни.