Електронно табло и софтуер за незрящи монтираха в Окръжен съд
Електронно табло и софтуер за незрящи монтираха в Окръжен съд / Дарик нюз

Електронно информационно табло за нуждите на страните по делата е монтирано на етажа на  Окръжен съд Велико Търново. Таблото и софтуера за неговото управление са дарение от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система" на стойност 4490 лв. На мониторът, в графична таблица, се подават данни за делата, които се гледат във всички зали на съда в рамките на деня. Информацията включва номер на зала, съдебен  състав, номер на дело, час на започване на съдебното заседание...

  Дарението е по изпълнението на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с фондация „Америка за България" по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Програма за развитие на съдебната система.

 Окръжен съд Велико Търново участва в продължението на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори" чрез проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда", чиято цел е да допринесе за признаване постиженията на българската съдебна система в отговор на високите изисквания, които поставят европейските партньори.

По програмата Окръжен съд Велико Търново получи и софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.  Софтуерът за незрящи е инсталиран и работи от началото на тази година. В стаята за четене на делата на Окръжен съд е оборудвано с техника работно  място и е обучен служител, който да подпомага обслужването му. На него хората със специални потребности могат да получат информация за делата, които водят и да се запознаят със съдържанието на протоколи и решения, като софтуера трансформира текст във звук.