Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора
Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора / Дарик нюз
Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора
64282
Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора
Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора
  • Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора
  • Докторанти и студенти във ВТУ сбъдват мечти на възрастни хора

На виртуални разходки в мечтани, но непосетени места в Европа, ще бъдат заведени живущите в Дома за стари хора във Велико Търново. Инициативата е на докторанти и студенти, членуващи в ателие "История и памет" при катедра "Нова и най-нова история на България" във ВТУ, с ръководител доц. Милен Михов. Младите хора са спечелели първия по рода си у нас проект "Подай ръка! Заедно във виртуална Европа". Той ще се реализира до 31 октомври по програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, а отпуснатият бюджет е в размер на 2 900 евро. По проекта 16 доброволци ще обучат желаещи от Дома за работа с компютри, ще споделят с тях знания за културното наследство на Европа и възможностите за свободно движение в държавите на Европейския съюз. От своя страна младежите ще научат повече за близкото минало чрез личните история на възрастните хора.

„Нарастващата бариера между поколенията ни провокира да започнем работа по този проект. Той е ориентиран към ролята на информационните и комуникационни технологии, като средство за диалог между двете поколения. Неосъществените мечти от миналото за пътуване в страни от Европа сега могат да станат реалност чрез технологиите. В условията на съвременното общество доминиране на новите технологии задълбочава пропастта между поколенията. Тя се допълва и от съществуващия дефицит на морални и духовни ценности. Искаме да спрем все по-нарастващите бариери и все по ограничената комуникация между младите и възрастните хора и да провокирани двете страни да учат един от друг", коментира ръководителят на проекта Мирела Георгиева.

Чуйте я в първия звуков файл.

От своя страна психологът на Дома за стари хора Силвана Минева заяви, че проектът отваря пространство за споделяна на възрастните хора. "В него те могат да поделят и споделят емоции. Гостуването на деца и млади хора се отразява добре на възрастните, а споделянето на спомени дооживява емоциите им", каза Силвана Минева.

Повече от нея във втория звуков файл.

Проектът ще завърши със семинар, издаване на мелтимедиен носител, създаване и поддържане на Фейсбук страница и блог.