/ Община Павликени
Доброволческа акция за подобряване на градската среда се проведе в Павликени.

Акция за спасяване на кестените се проведе в Павликени

Жители на града, сред които и служители на Общинска администрация, помогнаха за боядисването на стоте търговски маси на Общинския пазар, както и за поставянето на осем нови метални кошчета за отпадъци. Доброволческата инициатива продължи през целия ден в четвъртък и допринесе за освежаването на любимия за жителите на град Павликени общински пазар.

Инициативата беше подпомогната от международната организация Habitat for Humanity в рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права -  Build Solid Ground. Кампанията започна със серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

В сградата на Община Павликени се проведе информационна работна среща, в която се включиха 20 участника, представители на общинската администрация. Събитието откри заместник-кметът инж. Анастасия Вачева.

Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в Павликени

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали - а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия.

В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация, стана ясно по време на срещата.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот.

Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

Инж. Емануил Манолов стана зам.-председател на важна международна организация

Чрез проведеното мероприятие в Павликени, „Хабитат България“ цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи. 

В рамките на тригодишната си кампания, „Хабитат България“ ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2019 г. общини са: Симитли, Павликени, Горна Оряховица, Лясковец, Лом, Ботевград, Правец, Стара Загора, Троян, Самоков и Септември.

През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 участници и доброволци.