Безработни младежи получават професионално профилиране
Безработни младежи получават професионално профилиране / netinfo
Проект за професионално профилиране и консултиране на безработни младежи стартира Съюз за стопанска инициатива - Велико Търново. Финансирането идва от Световната банка и Агенцията по заетостта и е на стойност 27 000 лева.
Целта на проекта е да осигури професионално профилиране на младежи от 18 до 29 години, които имат завършено средно образование и са регистрирани в Дирекция Бюро по труда във Велико Търново.
100 работодатели от общината, заети в отраслите “Търговия, ремонт и техническо обслужване”, “Преработваща промишленост” и “Хотели и ресторанти” ще получат възможност да аргументират, какви са качествата, на които трябва да отговарят наетите от тях работници и служители.
През следващите 10 месеца 40 младежи ще получат безплатно професионално консултиране. В края на проекта 15 от тях ще бъдат насочени към конкретен работодател с препоръки и психологичен профил.
В края на проекта, резултатите от него ще бъдат систематизирани и използвани за методика при подбор на кадри в отраслите “Търговия, ремонт и техническо обслужване”, “Преработваща промишленост” и “Хотели и ресторанти”.