Апелативният съд потвърди присъдата на Петър Тонков
Апелативният съд потвърди присъдата на Петър Тонков / netinfo

Великотърновски апелативен съд потвърди присъдата на окръжните магистрати от 2 октомври 2007 г., с която подсъдимият Петър Тонков бе осъден на 5 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба в размер на 12 000 лв.

Тонков бе признат за виновен от окръжния съд за това, че в периода септември 1999 до май 2000 г. при условията на продължавано престъпление, като собственик и управител на фирмата „България – Петър Тонков” с цел да прикрие данъчни задължения в големи размери е водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание.

С фалшивите, според обвитението, документи подсъдимият удостоверил извършването на покупки от нерегистрирани в търговския регистър несъществуващи търговски субекти, като всички сделки са с обща стойност над 20 000 000 лв. и неправомерно присвоил данъчен кредит в размер на близо 3 400 000 лв.

Потвърдената от апелативния съд присъда на Тонков подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.