15 комплексни разрешителни издаде за половин година екоинспекцията
15 комплексни разрешителни издаде за половин година екоинспекцията / netinfo

15 комплексни разрешителни са издадени от началото на годината на територията на Регионалната екоинспекция във Велико Търново. 5 от тях са за инсталации в община Севлиево, 3 – за община Свищов, 2- в гр. В.Търново, 2 - за Горна Оряховица и по 1 за Габрово, Елена и община Павликени.

През периода инспекцията е представила в Изпълнителната агенция по околна среда 4 становища по постъпили заявления за издаване на комплексни разрешителни. Представени са и 7 становища по проекти на комплексни разрешителни. Преобладаващи са проектите за птицекомплекси и свинекомплекси.

Приключени са 24 проверки на 14 обекта. Дадени са 22 предписания. За неизпълнение на условия на комплексните разрешителни са съставени 3 акта и са издадени наказателни постановления.

8 действащи депа за неопасни отпадъци на общини няма да получат комплексни разрешителни поради невъзможност за прилагане на най-добри техники в срока на експлоатацията. Депата ще бъдат контролирани от експертите веднъж годишно. Това са депата на общините Трявна, Свищов, Павликени, Елена, Златарица, Горна Оряховица, Велико Търново – с. Шереметя и Полски Тръмбеш - с. Раданово.

Стратегическата цел на програмата за издаване на комплексни разрешителни е чрез превантивен контрол да се предотврати и намали отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве – чрез привеждане в съответствие с нормативните изисквания на действащи инсталации, както и при реализиране на инвестиционни проекти за разширение на съществуващи инсталации или нови такива.