Живот за Варна представи управленската си програма
Живот за Варна представи управленската си програма / netinfo

Морският бизнес, туризмът и науката са трите сектора, чието развитие е с предимство в управленската програма на „Живот за Варна”, която беше представена от авторите й.

"В основата е подобряване на живота на варненци, които да намерят жизнена среда и да се чувстват удобно, да имат възможност да работят и да живеят щастливо“, заяви кандидатът за кмет на коалицията Данаил Папазов. Според него градът трябва активно да се предлага пред инвеститорите, като за целта да бъде създадено специално звено. "Общинската администрация сега работи бавно и трябва да бъде реорганизирана, без обаче механично да се съкращават хора", заяви претендентът за поста.

Завършването на проекта за интермодален терминал ще подобри транспортни връзки и ще има благоприятен ефект за привличането на инвеститори, посочи Данаил Папазов. Според него инвеститорите се оплакват от липса на работна ръка, въпреки че във Варна има няколко висши учебни заведения.

Връзката между бизнеса и университетите е нарушена и образованието трябва да бъде ориентирано към потребностите на местната икономика, коментира зам.-ректорът на Икономическия университет и кандидат за общински съветник проф. Стоян Стоянов. Той е автор на икономическата част от програмата на „Живот за Варна”, в която е заложена по-малка зависимост на местената власт от централната и повишаване на семейните доходи чрез развитие на местната икономика.

Основният акцент в областта на обществения ред и сигурност е създаването на ясни правила за всички дейности и строг контрол на изпълнението им. Според кандидата за общински съветник Милен Ралчев сегашната нормативна база е остаряла и е насочена към санкциониране на гражданите, а не към разрешаването на проблемите. Като примери той посочи текстове от общинската наредба, в която не са посочени конкретни норми за наднормен шум. Ралчев изтъкна още липсата на план за регулиране на движението, на регламент за таксиметровите стоянки, както и на контрол върху строителството във Варна. В програмата е залегнало и денонощно видеонаблюдение, системата за което сега не работи.

В областта на спорта „Живот за Варна” предлага професионалните клубове да използват безвъзмездно общинските бази, както и да бъде изградена модерна инфраструктура, позволяваща градът да приема домакинствата на международни състезания. Кандидатът за общински съветник доц. Божидар Чапаров счита, че трябва да бъде възстановена  връзката между училищата и спортните клубове, за да може талантите да бъдат забелязвани и развивани.