/ live.varna.bg
Проекти на 7 варненски учебни заведения за партньорства на училищен обмен на обща стойност 228 864 евро са одобрени за финансиране по програма "Еразъм+“, съобщиха от Областния информационен център-Варна.

За проектното предложение "Let`s save water as a natural resource“ ОУ "Йордан Йовков“ ще получи финансова подкрепа от 30 283 евро. Образователната институция е координатор по проекта, чийто общият бюджет е 160 408 евро.

Като партньорски организации по проекти по програма "Еразъм+“ ще работят още шест варненски училища. СУ "Пейо Яворов“ е одобрено за финансиране в размер на 24 098 евро с проектното предложение "Flipped Classroom from students for students“. Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“  ще получи подкрепа за два проекта. 30 428 евро е бюджетът на проекта "Past and current migration movements in Europe“, а за "Exploring Europe“ финансирането е 31 532 евро.

Трето основно училище "Ангел Кънчев“ ще работи по проекта "The Others and Us – Bridges Between Us“, който е на стойност 31 744 евро. 20 614 евро е бюджетът на СУЕО "Ал. Пушкин“ за осъществяване на проектното предложение "Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“. ОУ "П. Р. Славейков“ ще получи 31 737 евро, за да се включи в проекта "We choose Health“, а СУ "Гео Милев“ - 28 428 евро за "Rozne kraje, te same wartosci“.  

"Еразъм+“ е програма на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Бюджетът й в размер на 14,7 млрд. евро предоставя шанс на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават и да придобият опит в чужбина. На 30 май 2018 г. Европейската комисия прие следващата програма "Еразъм+“ 2021-2027 г. да удвои бюджета си до 30 млрд. евро. С тези средства ще бъде дадена възможност за учене и мобилност на 12 милиона души.