/ Община Гулянци
Община Варна ще подаде проект за саниране на осем блока в града. Съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ дадоха съгласието си администрацията да внесе проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, което се финансира по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Ремонтират още две училища и детска градина във Варна

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е малко над 1,5 млн. лева, като целта е обновяване на осем жилищни блока във Варна и намаляване разходите за енергия.

Членовете на комисията гласуваха и отпускането на 1,5 млн. лева от местната хазна за собственото участие на общината в проектното предложение „Екологично чист транспорт на Варна“. До края на месеца администрацията ще кандидатства по европроект за покупката на нови електрически автобуси и тролейбуси.

„Безвъзмездната помощ е в размер на 70 млн. лв., а собственото участие на общината - до 1,5 млн. лева без ДДС. С изпълнението на проекта, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020”, ще се обнови напълно автопаркът на „Градски транспорт““, каза Ани Николова, директор на дирекция "Европейски и национални оперативни програми" в Община Варна. Тя припомни, че за последните шест години общината реализира три европейски проекта, по които бяха купени нови 85 автобуса и 30 тролейбуса.

Съветниците определиха също дивидента за 2019 г. за две от печелившите общински търговски дружества. „Пазари“ ще трябва да внесе в местната хазна 130 хил. лв., а „Обреди“ – над 125 хил. лева.

Другото решение, което членовете взеха, е да се отпуснат близо 127 хил. лева за строително-ремонтни дейности в Първа езикова гимназия. Със средствата столовата на училището ще бъде преустроена в зала за културни събития.

От общинския бюджет ще бъдат осигурени пари и за покупката рентгенова тръба, корпус и система за дигитализация на рентгеновите изследвания за ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“. Съветниците гласуваха сумата от 60 хил. лева.

На днешното заседание беше приета също икономическата рамка за обществения градски транспорт във Варна.