/ iStock/Getty Images
Новата проектонаредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“ получи първото одобрение
Новата проектонаредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“ получи зелена светлина от Правната комисия към Общинския съвет във Варна.

Документът е изготвен в резултат на непрекъснато постъпващите предложения от различни физически и юридически лица за благоустрояване от тяхна страна на зелени площи на територията на общината.

Община Варна ще дава до 5000 лв. за проекти за градинки край блоковете

Проектонаредбата предвижда Община Варна да финансира с до 5 000 лева малки проекти, свързани с подобряване състоянието на междублоковите пространства, които са общинска собственост. Целта е да се повиши качеството на живот в отделните райони на общината чрез възстановяване, обновяване и поддържане на паркове и градинки.

Съгласно документа средствата ще се предоставят за покупка и доставка на заложените в проектите стоки и материали, след одобряване на проекта и сключване на договор. Общината няма да покрива разходи за подготовка на проектното предложение, управление на проекта и труда за изпълнение на дейностите.

Право да кандидатства за финансиране ще има всяка етажна собственост, регистрирана по чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост на територията на община Варна.

Към момента във Варна има около 130 регистрирани сдружения, обяви Полина Кръстева, старши експерт „Собственост” в район „Младост”. Само там сдруженията са 68, посочи Кръстева, която отговаря за регистрирането им.

Кандидатстващите ще могат да представят не повече от едно проектно предложение годишно пред районния кмет, който ще отговаря за цялостната дейност по изпълнение на наредбата.

Проектопредложенията ще се подават и регистрират не по-късно от 30 септември на календарната година. Спечелилите проекти ще получават одобрените по проекта средства на два транша. 80% от парите ще се отпускат след подписване на договора, а останалите 20 на сто – след отчитане на   средствата.

Правната комисия даде своето положително становище за проектонаредбата, след което я препрати към ПК „Благоустройство и комунални дейности“ за окончателно решение.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК