/ Live.varna.bg
Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна започва набиране на проекти на неправителствени организации за финансиране по програмата „Младежки дейности”. Основната цел  на инициативата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на тяхната инициативност, предприемчивост и креативност. Приоритети тази година са опазване на околната среда и младежкото предприемачество.

Съюзът на учените-Варна с годишна награда за млади учени от регионa

Във връзка с облекчаване на процеса за кандидатстване и оценяване на проектните предложения по дейност „Младежки проекти” 2019 г. е въведена електронна платформа. Чрез нея се осигурява възможност да се подават онлайн проектните предложения и съпътстващите документи, което спестява технологично време и ресурс и улеснява процеса на  кандидатстване на неправителствените организации.

Набирането на младежки проекти започва през март

Тя ще бъде достъпна на www.varnanamladite.com от днес до 10.00 часа, на 25 март. В сайта може да бъде намерена и Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти. На 12-ти март в 18:00 ч. всеки желаещ ще има възможност да се запознае с условията, приоритетите и необходимите документи за кандидатстване. Срещата ще се проведе в зала 17 в Младежкия дом.