/ Община Варна

Кметът на Варна Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха годишните поименни награди за студенти от варненските висши учебни заведения, класирани на І, ІІ и ІІІ-то място в студентски олимпиади, в международни и национални конкурси и състезания, с отлични постижения в научни форуми.

Победителите в общинския конкурс „Най-добра дипломна работа“ получиха призове от проф. Стефан Вачков, председател на УС на Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Варна. На церемонията присъстваха ректорите на Икономическия университет - проф. Пламен Илиев, и на ВСУ „Черноризец Храбър“ - проф. Галя Герчева, президентът на ВСУ проф. Анна Недялкова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, общински съветници, преподаватели и гости.

Община Варна

„Скъпи студенти, искрено се радваме на Вашите постижения и първи крачки в науката. Вярвам, че Вашите разработки ще намерят своето практическо приложение. Убедени сме като администрация, че инвестициите в образование, иновативно мислене и креативност са изключително важни за всеки млад човек и за развитието на града ни.

Затова сме активен партньор с университетите, амбицирани да превърнем Варна в Smart city, като привличаме инвестиции в информационните технологии, като стимулираме младежкото предприемачество. Вярвам, че тази кауза е споделена, защото имаме активна академична общност,част от която сте и Вие.

Честито на наградените, както и на преподавателите и ръководството на висшите учебни заведения. В навечерието на студентския празник Ви пожелавам да бъдете здрави, успешни и да се реализирате тук във Варна“, заяви кметът Иван Портних.

Община Варна

Поздравления към младите хора отправиха Тошко Балабанов, председател на ОбС, проф. Стефан Вачков и проф. Галя Герчева.

Община Варна

Община Варна

Наградените студенти са:

В област „Педагогически науки“ - Александър Иванов – студент 3 курс, специалност „Психология“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

В област „Хуманитарни науки“ - Михаил Емилов Димитров - студент 3 курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна

В област „Социални, стопански и правни науки“ - Леман Хакиф - студентка 4 курс, специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

В област „Природни науки, математика и информатика“ - Соня Лазарова – студентка 2 курс, специалност  „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет

В област „Технически науки“ - Георги Вангелов - студент 2 курс, специалност „Корабни машини и механизми“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“

В област „Здравеопазване и спорт“ - Десислав Теодоров Добрев  – студент 6 курс, специалност „Дентална медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”

В област „Изкуства“ - Денис Зекирия – студент 3 курс, специалност „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна

В област „Сигурност и отбрана“ - Петър Генов - студент 4 курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Община Варна

Община Варна

Общо 23 разработки бяха представени в три направления в конкурс „Най-добра дипломна работа“. Наградените са:   

В направление „Технически науки“ - първо място: Калин Калинков - катедра ”Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема: “Проектиране на мобилна система за детекция на емоционални реакции”; второ място: Ивелин Лефтеров - катедра „Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема:

„Проектиране на интегрирана система за събиране на биомедицински сигнали”; трето място: Иван Тонев, катедра „Електроенергетика”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Разработване на компютърна програма за изчисляване на установени режими в електроенергийни системи”.

В направление „Икономически науки“ - първо място: Анна Грачева, катедра „Финанси”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Fintech компаниите, като алтернатива на традиционното банкиране”; второ място: Петя Саркизова, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Анализ на финансовото състояние на общинските медицински диагностично-консултативни центрове – гр. Пловдив”; трето място: Диана Бобова, катедра „Стокознание”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа „Изследване асортимента и качеството на пастите за зъби в търговската мрежа на град Варна”.

В направление „Хуманитарни науки» - първо място: Светлана Радева, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Адаптация за практикуване на акушерската професия в болнични условия”; второ място: Елена Игнатова, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема:

„Анализ на разходите за хирургично лечение налагащо употребата на медицински импланти в специалност ортопедия и травматология”; трето място: Деница Маркова, катедра „Социални и правни науки”, Технически университет – Варна, за дипломна работа „Социална динамика при неолиберализма. Граждански стратегии и политически дилеми на основата на случая РОГ, Любляна, Словения”.