/ БТА
Специално създадени мобилни екипи от експерти на бюрата по труда във Варненска област дават консултации на украински граждани, настанени в региона, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в крайморския град.

Целта е бежанците да бъдат запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Мобилните екипи разполагат с информационни материали на украински и руски езици.

Голяма част от бежанците все още не са се ориентирали в избора си на статут за пребиваване, затова, освен данни за достъпа до пазара на труда, им се предоставят и материали за различни социални услуги и полезни източници на информация. Бежанците получават и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа у нас. 

Равнището на безработицата във Варненска област през февруари е 3,3 на сто, сочат данните на Службата по заетостта. Спрямо същия период на предходната година броят на регистрираните незаети е намалял с 5 208 души. Във Варна безработицата през февруари е 2 процента, с две на сто по-ниска в сравнение с 2021 г.

През февруари в бюрата по труда в региона са заявени 1087 свободни работни места, като половината от тях са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Активно се търсят работници и в областта на търговията и преработващата промишленост. 
БТА