/ Зоопарк Варна
Малък креслив орел и обикновен осояд са били върнати на свобода, след продължително лечение в Спасителния център на Зоологическата градина във Варна.

Малкият креслив орел постъпил със съмнения на интоксикация с отрова, а осояда се е блъснал в стъкло на хотел.

Двете птици прекарали двуседмичен курс на лечение и след като възстановили своите сили, те са успешно освободени.

Това са редки и потайни птици, и двете защитени от Закона за биологичното разнообразие, включени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове - CITES, както и в Червената книга на България, съобщават от зоокъта.
 
Зоопарк Варна