Окръжен съд във Варна
Окръжен съд във Варна / Дарик Варна, архив
Въвеждат се допълнителни мерки за ограничаване разпространението на вирусни заболявания

Варненският окръжен съд няма да отлага открити съдебни заседания. С оглед ограничаване разпространението на вирусни заболявания, считано от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. се въвеждат допълнителни мерки за дезинфекция на Съдебна палата – Варна. Мерките могат да забавят началото на насрочените съдебни заседания. Няма да бъдат допускани посетители в сградата в часовете на дезинфекция:

  •  11:00 – 12:00 ч.
  •  15:00 – 16:00 ч.

Със заповедта на административния ръководител на ВОС, можете да се запознаете тук.

Варненски окръжен съд апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусни заболявания, като се въздържат от посещения на съдебната палата при наличие на симптоми.

Призовават се гражданите да използват алтернативни канали за комуникация и да подават заявления, молби и други документи по делата на служебните електронни адреси и поща.

Справки по делата могат да се извършват чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и на служебните телефони.