Съдът отмени промени в Наредбата за преместваеми обекти във Варна
Съдът отмени промени в Наредбата за преместваеми обекти във Варна / Sofia Photo Agency, архив

Административният съд във Варна отмени решение на местния парламент за промяна в Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговия, съобщиха от пресслужбната на съда, Делото беше образувано по жалба на Областния управител Данчо Симеонов, според когото решението на местния парламент е незаконосъобразно.

Изменението в наредбата засягаше издаването на разрешения за поставяне на павилиони, маси и кабини да се осъществява от зам. - кмета на Община Варна, въз основа на решение на тричленна комисия от общински съветници.

Съдът реши, че решението следва да се отмени, защото по делото няма доказателства за „обнародване” на проекта за изменение на наредбата, което да даде възможност на заинтересованите граждани и организации да изразят становище по него.

Нарушава се и принципът за достъпност и публичност, който изисква Общинският съвет да осигури откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.