Съдът нареди премахване на забранителните знаци в Салтанат
Съдът нареди премахване на забранителните знаци в Салтанат / снимка: Община Варна

Знаците В2, забраняващи влизането на пътни превозни средства в местността Салтанат по пътя към комплекс „Хоризонт" и преди КПП „Делфинариум", да бъдат премахнати. Това реши Върховният административен съд на закрито заседание вчера.

Определението на съда в тази му част подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията, се посочва в решението, взето от 3-членния съдебен състав с председател Йордан Константинов.

Съдът нареди премахване на забранителните знаци в Салтанат
netinfo


Пътен знак В2 забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки.


В останалата част делото, заведено по частна жалба от „Овърсийз-Хоризонт" АД, се връща на същия състав на Административен съд-Варна, за постановяване на допълнително разпореждане по искането на частното дружество, за защита срещу неоснователните действия по контрол на забраната за движение по пътищата в местността Салтанат. Върховният съд отменя разпореждане на Административния съд в морския град, според което искането на „Овърсийз-Хоризонт" за прекратяване на действията на кмета по осъществяване на забрана за движение на МПС по алейната мрежа на територията на Салтанат, бе отхвърлено през февруари т.г.

„В обстоятелствената част на депозираното пред първоинстанционния съд искане са включени и действията по контрола за спазването на забраната за движение, извършвани от длъжностни лица на ОД на МВР и на „Общинска полиция"- Варна. Същевременно, тези действия не са посочени във формулирания от дружеството петитум. Той е в колизия с обстоятелствената част на искането и това противоречие е следвало да бъде отстранено от съда чрез предприемане на дължимите процесуални действия. За целта решаващият състав е следвало да остави производството без движение в рамките на определен от него кратък процесуален срок /съобразен с незабавността на защитата/ и да даде указания за конкретизиране на искането в тази му част чрез еднозначно уточняване дали се желае преустановяване на действия на длъжностни лица от ОД на МВР и „Общинска полиция" или на действия на кмета по контрол за спазване на забраната. Тъй като не само, че това не е сторено, но и липсва произнасяне на първоинстанционния съд по искането за преустановяване на действията по контрола на длъжностните лица от „Общинска полиция", то настоящата инстанция не следва да обсъжда доводите на кмета на Общината, обосноваващи действията по контрол с разпоредбите на Наредбата за обществения ред на Община Варна. В тази му част делото следва да бъде върнато на същия състав за постановяване на допълнително разпореждане по искането за защита срещу действията по контрол за спазване на забраната", се посочва в мотивите на ВАС.

Определението на Върховния административен съд не подлежи на обжалване. Пълният текст на решението можете да прочетете ТУК.