/ ThinkStock/Getty Images
Незаконното придвижване на домашни любимци от България към ЕС е установено на различни гранични пунктове в страната
Две превозни средства, натоварени с домашни любимци с произход от България и предназначени за осиновяване в страни членки на ЕС, са спрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверени са общо 4 коли с животни. Контролът е осъществен на различни гранични пунктове на страната от органите на БАБХ, съобщиха от агенцията
 
Две от превозните средства не са допуснати да продължат своето пътуване до крайното си местоназначение поради установени нарушения.  

Едното превозно средство е било натоварено с 34 домашни любимци (кучета), като само 19 от тях са преминали предварителен ветеринарномедицински преглед с гаранция за здравно състояние на животните и издаден ветеринарно-санитарен сертификат.

Останалите 15 кучета не са били придружени с ветеринарно-санитарен сертификат и е липсвала гаранция за здравното състояние на животните. При проверка в обекта, от който произхождат кучетата, не били представени документи за собственост на животните.
 
Второто превозно средство е било натоварено с 30 домашни любимци (кучета и котки), отглеждани и идващи от частни домове на български граждани и от приюти в различни населени места на страната (София, Несебър, Варна и  Хасково) и пътуващи до Германия.

В рамките на проверката е установено, че животните нямат или е направена, но не в срок, регистрация в националната база данни Вет ИС на БАБХ, както и че 99 % от животните не са собственост на лицата (германски граждани „осиновители“), съгласно декларациите, придружаващи животните, а са все още собственост на приюти или частни лица с адрес в България.
 
Данните по паспортите и декларациите не кореспондират с данните в националната база данни Вет ИС на БАБХ, която отразява и гарантира произхода и здравния статус на животните.
 
Движение на домашни любимци (кучета и котки) с цел осиновяване в рамките на ЕС се извършва при спазване на строги правила, гарантиращи здравеопазването и хуманното отношение към животните съгласно националното и европейското законодателство (необходими документи се издават съгласно Регламент (ЕС) № 576/2013 и Директива 92/65/ЕИО).

Органите на БАБХ заедно с компетентните власти на другите държави членки на ЕС работят в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество с оглед спиране на всяко незаконно движение и търговия с животни, санкциониране на съответните нарушители и спазване правилата за здравеопазването и хуманното отношение към животните.
 
Компетентните власти на държавите членки на ЕС са своевременно уведомени за двата описани по-горе случаи. При информация за бъдещи подобни случаи БАБХ апелира гражданите да подават сигнали и да подпомагат съответните компетентни власти за спиране на незаконно движение или търговия с животни, за опазване здравето на животните и за хуманното отношение към тях.