Санкции за фирми-посредници по наемане на работа
Санкции за фирми-посредници по наемане на работа / netinfo
През 4-тото тримесечие на тази година след проведения национален преглед “Контрол по законосъобразното извършване от физически и юридически лица на посредническа дейност по наемане на работа”, са констатирани 21 нарушения в проверените фирми на територията на Варна.

Проверени са общо 14 фирми като приоритет са били тези, които са посредници за набиране на морски специалисти, заяви инж. Иван Иванов – директор на “Областна инспекция по труда”-Варна.

Според Иванов преобладават нарушенията, свързани с непълното водене на изискуемата документация и при изменение или допълнение на документите, послужили като основание за регистрация.

В рамките на годината са съставени 28 акта на фирми-посредници, нарушили закона.