Разкриха нови седем агенти на ДС във варненски университет
Разкриха нови седем агенти на ДС във варненски университет / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Имената на още седем сътрудници на Държавна сигурност (ДС), заемали ръководни длъжности в Техническия университет във Варна, обяви Комисията по досиетата. Това е второ нейно решение за висшето учебно заведение. През 2012 г. беше обявена принадлежността на още четирима преподаватели. До този момент като агенти на службите бяха огласени общо 25 души от всички варненски университети (виж списъка им по надолу).

Новата проверка на Техническия университет е обхванала 89 души, заемали длъжностите ректор, зам.-ректор, декан, зам.-декан, директор на филиал, директор на департамент и ръководител на катедра.

Деканът между 1991 г. и 1995 г. Любомир Панайотов е бил сътрудник Проданов. Вербуван е през месец април 1989 г.

Най-дълго време на службите е сътрудничил Христо Христов. Той е бил секретен сътрудник от 1971 г. до 1990 г. Имал е три агентурни имена – Колчаков, Хранов и Мадела. Христов е бил ръководител на катедра до 1991 г.

Още двама ръководители на катедра до 1991 са били дългогошни секретни сътрудници. Румен Йосифов е вербуван през 1977 г., а псевдонимът му е бил Нинов. Любен Иванов е работил за ДС от 1974 г. до 1990 г., като агентурното му име е било Огнянов.

Георги Пецов, който също е бил ръководител на катедра до 1991 г., е вербуван като агент през 1964 г. , а две години по-късно е снет от отчет. Псевдонимът му е бил Нейчев.

Марин Рачев (ръководител катедра от 1991 г. до 1995 г.) е бил агент Каменов. Регистриран е през 1977 г. и е снет от отчет през 1990 г.

Сред секретните сътрудници има и една жена. Христина Илиева-Сверчкова е регистрирана през месец май 1989 г., а псевдонимът й е бил Биянка. Тя е била ръководител на катедра от 1999 г. до 2003 г.

Преди 2012 г. проверката обхвана 103 души от Техническия университет. Като сътрудници тогава бяха посочени четирима преподаватели:

Ангел Димитров е бил  регистриран като агент Ангелов от 1988 г. до 1990 г.. Той е ръководител на катедра до 2007 г., а след това е станал декан.

Евстати Лефтеров беше обявен като съдържател на явочна квартира с певдоним Енисей. Регистрацията му е направена през 1981 г. Лефтеров е оглавявал катедра от 2007 г. до 2011 г.

Съдържател на явочна квартира е бил и Златко Златев. Той е регистриран през 1982 г. с псевдоним Преспа. Златев е ръководител на катедра от 2007 г. до 2010 г.

Агент Соколов е бил Николай Ников, също ръководител на катедра. Той има няколко регистрации за сътрудничество на ДС, първата от които е през 1962 г. Снет е от отчет през 1990 г.

От 2012 г. насам Комисията по досиетата излезе с решения за всички варненски университети. За ДС са работили трима преподаватели от Икономическия университет, четирима от Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", трима от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и четирима от Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Трима декани на Икономическия университет са работили за службите. Марин Нешков е вербуван през 1981 г., а агентурният му псевдоним е бил Мургаш. Апостол Апостолов е регистриран през месец май 1989 г. с агентурно име Наско. Бойко Атанасов е бил съдържател на явочна квартира с псевдоним Ракета между 1981 г. и 1985 г. Проверките в Икономическия университет обхванаха 95 души.

Четирима ръководители на катедри в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" са били агенти на ДС. Димитър Ковачев е регистриран през 1977 г., а десет години по-късно е снет от отчет. Псевдонимът му е бил Кедрос. Йонко Йонков е бил агент Ясен. Вербуван е през 1977 г. и е снет от отчет през 1990 г. Красимир Методиев е работил за службите от 1988 г. Агентурното му име е бил Искрен. Руслан Попстефанов е действал като агент Венков от 1974 г. до 1977 г.

Щатен служител на службите е бил деканът на Юридическия факултет във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” Петър Христов. Съпричастност към службите на преподаватели от вуз-а беше обявена за декана на Архитектурния факултет Стефан Терзиев – регистрина през 1976 г. като съдържател на явочна квартира с псевдоним Академик, и Лилия Велкова – регистрирана през 1979 г. като агент Карчева.

Във Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" сътрудници на ДС са били зам.-деканът Стефан Тодоров - осведомител Донев от 1974 до 1975 г., и ръководителите на катедри Васил Василев - регистриран през 1964 г. като агент Батанов, Илчо Томов - агент Спасов от 1977 г. до 1985 г., и Филип Габърски – съдържател на явочна квартира с псевдоним Росица от 1976 г.