районен съд
районен съд / Дарик Варна, архив
Разгледаните граждански производства са 9, като 8 от тях по Семейния кодекс

Разгледаните дела са предимно наказателни, като значителна част от тях – 51 броя, са образувани по Закона за здравето и са свързани с внесени пред съда искания за налагане на принудителни медицински мерки.

14 са делата по определяне на мерки за неотклонение, като в два от случаите е наложена процесуална мярка „домашен арест“  на обвиняеми за нарушаване на правила и мерки по време на пандемия или в извънредно положение (престъпление по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс). 20 са приключените дела по Закона за електронните съобщения.

За същия период разгледаните в Районен съд - Варна граждански производства са 9, от които 8 са по Семейния кодекс, свързани с упражняване на родителски права. Една заповед за защита е издадена по дело за домашно насилие.

На този етап повече от 30 нови дела са насрочени във Варненския районен съд до 13 май т. год., основно образувани по Закона за здравето и по Закона за защита от домашно насилие.