Апелативна прокуратура-Варна разпореди проверка по надзора за законността по данни за нарушения в домове за възрастни хора във Варна, съобщиха от обвинението.

Множество сигнали за починали и съмнителни грижи в Дома за възрастни хора във Варна (ВИДЕО)

Прокуратурата се самосезира след излъчени репортажи по NOVA и публикации в други средства за масово осведомяване, касаещи трагични случаи.

Целите на проверката са: да се установи спазена ли е нормативната уредба относно лицензирането и дейността на социалните домове за възрастни хора, налице ли са данни за упражнявано насилие и нехуманно отношение към лица, настанени в тези домове и спазени ли са нормативните изисквания по отношение качеството на предоставените социални услуги, налице ли е причинно-следствена връзка по отношение действията и бездействията на длъжностни лица в тези домове със смъртта на лица, ползващи социалната услуга.

Обхвата на проверката по реда на надзора за законност включва териториалната компетентност на прокуратурата. При извършване на проверката следва да се работи в тясно взаимодействие с Агенцията за качеството на социалните услуги - контролният орган, на който държавата е делегирала правомощия и задължения относно осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги, както и относно  лицензиране на доставчиците на социални услуги и прекратяване на дейността им.

Множество сигнали за насилие в Дома възрастни хора във Варна (ВИДЕО)

При констатиране на данни за извършено престъпление от общ характер ще бъдат предприети действия по разследване и установяване на виновните лица. Районна прокуратура ръководи работата и по досъдебно производство, образувано във връзка със сигнал от близки на едно от починалите лица.