Проблемът с гробищните места остава нерешен
Проблемът с гробищните места остава нерешен / Sofia Photo Agency

Остава неразрешен проблемът с избора на парцел за гробищни места, стана ясно на заседание на комисията по „Собственост и стопанство”. Общинските съветници се събраха за четвърти път, за да търсят изход от ситуцията с изчерпващото се място в гробищен парк „Запад”. До приемане на конкретно предложение за парцел обаче не се стигна. Бяха гласувани две проекто решения, които да дадат по-сериозен ход на решаване на проблема. Първото е възложение на кмета на Община Варна. Той трябва да се погрижи за публикуването на обява на електронния сайт на общината и в местните вестници. В нея трябва да се посчва, че се търси терен около 20 дка в непосредствена близост до Тополи.

Второто проекторешение трябва да влезе в сила веднага след публикуването на обявата. То е свързано със създаването на работна група, в която да се включат трима общински съветници и двама представители на администрацията. Те трябва в 15-дневен срок да проведат разговори с потенциалните продавачи на имоти с цел намаляване на цените. Работната група ще трябва да обследва терените и на следващо заседание да бъдат представени документи за собственост, скици и становища по проблема.

Последното предложение за имот, което беше отправено до общината, е за терен от близо 24 дка при цена от 20 лв/кв.м. Притесненията, свързани с него са, че навлиза в санитарно-хигиенната зона от 300 метра. 

В гробищен парк „Запад” остават две карета, като едното е определено за извършване на мюсюлмански погребения. Броят на местата ще се изчерпи до два месеца, сочи докладна записка на Любчо Любчев, управител на „Обреди" ЕООД-Варна. В нея той посочва още, че макар да има 5 гробища на територията на Варна, през тази и следващите години основният брой починали граждани трябва да бъдат насочени към парк „Запад". Неговата обща площ е 454 дка.

Друг вариант за решване на проблема с гробищните места е изграждането на крематориум. Такъв във Варна може да бъде изграден за година и половина след издаване на строително разрешение. Това стана ясно на провелата се среща между работническата група формирана по проблема и немски инвеститори, които проявяват интерес. Преди да бъде изградено съоръжението обаче трябва да бъде направено необходимото проучване.Това заяви общинският съветник Красимир Маринов от партия „Отечество”, който е ръководител на групата.

Общият брой на предложените терени за строеж е четири. Двата се намират в Тополи, а в Аспарухово. Според Маринов по-възможно е застрояване в един от първите два парцела. Единият е по-благодатен, защото се намира до лицето на гробищния парк и има ток и вода. Пробелмът при него обаче е, че се намира на 150 метра от хранителен комбинат „Чико”, с което се нарушава задължителната санитарно-хигиенна зона.

След уточняване къде може дасе случи реализирането на проекта и съгласуването с РИОКОЗ ще се получи и идейният проект на немците, коментира Маринов. Той ще бъде представен и пред другите органи и ще може да се пристъпи към създаване на дружество, каза още общественият съветник.