/ АПИ
Завърши рехабилитацията на 12 км от пътя Гроздьово-Провадия в област Варна, съобщават от АПИ. Проектът е част от лот 9 и се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За обекта вече има подписан Акт 16 и разрешение за ползване.

Със средства от Европейския фонд за регионално развитие се ремонтират близо 30 км от третокласния път. От тях 12 км са готови, а на останалите над 17 км, включени в лот 8, строителните дейности са в заключителен етап и приключват до края на месеца.

Приключи ремонтът на пътя Варна-Добрич

Третокласният път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово - Провадия е с важно стопанско значение за Варненска област, тъй като е пряка връзка на населените места от Североизточна България с Южното Черноморие. С основния му ремонт се осигурява безопасен и бърз транспортен достъп на жителите на близките населени места с административните центрове Провадия и Долни чифлик, с пътя Варна-Бургас и магистрала „Хемус“.

Изпълненият лот 9 e с подновена пътна настилка и нова отводнителна система. Направени са 7 водостоци и са рехабилитирани 16 съществуващи. Основно ремонтираните отсечки са с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Участъците преминават през три населени места - с. Нова Шипка, с. Бързица и Провадия.

Строително-монтажните работи на лот 9 са изпълнени от „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Стойността на договора е 7 225 355,34 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „ТССК“, в което са: „Три Ес“ ЕООД, „Строл-1000“ АД, „СНИК“ ЕООД. Техният договор е за 186 920,84 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт - 22“ ООД. Договорът им е за 5 766,67 лв. с ДДС.