Преместването на Варна-изток засега е невъзможно
Преместването на Варна-изток засега е невъзможно / netinfo
Съгласно действащия Устройствен план на Варна землището на село Казашко и тръстиковата зона около него са със статут на защитена зона, а територията южно от кв. “Максуда” във Варна – със статут на паркова зона. Това заяви директорът на общинска дирекция “Архитектура” Лиляна Куцарова в отговор на декларация, с която жители на Казашко се обявиха против евентуалното изграждане на пристанищни терминали в района на селото.

За да бъдат реализирани двата варианта за преместване на пристанище Варна Изток на северния бряг на езерото е необходимо да бъде променен Устройствения план, поясни Куцарова. По думите й няма официално предложение от община Варна за отпадане на искането за включване на защитена зона “Казашко” в екомрежата “Натура 2000”.