/ Община Девня, архив
Във Варненския окръжен съд е открита процедура по несъстоятелност на „Полимери“АД от 12 декември 2012 г. До тази дата неразплатените задължения по трудови възнаграждения към 302-ма работници и служители на девненския завод са в размер на 855 712, 92 лв., съобщиха от съда.
 
Съдията по несъстоятелността Цвета Павлова от Търговско отделение постанови определение, с което одобрява частична сметка за разпределение на  средствата, постъпили от  осребряване на част от имуществото  на дружеството. Съобразно съдебния акт е предвидено удовлетворяване на вземанията на работниците и служителите на „Полимери“АД (в несъстоятелност) в пълен размер. 
 
Удовлетворяването на вземанията на работниците стана възможно след приключване на всички съдебни производства, водени от „Полимери“(в несъстоятелност) срещу „Полимери инвест“АД, в резултат на които голяма част от имуществото на несъстоятелното дружество бе върнато в негова собственост и осребрено.
 
Определението може да се обжалва пред Апелативен съд – Варна от длъжника, Комитета на кредиторите или от кредитор в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър. След изтичане на този срок средствата ще  бъдат изплатени на работниците и служителите на „Полимери“АД (в несъстоятелност).